Punkt 17

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 17

Efter birkelunden kommer et græsklædt areal, hvor der tidligere var enge. Ved Lyngbyvejens udvidelse blev engene opfyldt med et mere end metertykt lerlag, tilsået med kulturgræsser og siden holdt som græsplænen årrække.

Engen i skarpt forårslys
Engen i den skarpe forårssol

Som led i en mere naturvenlig drift er sprøjtning, gødskning og plæneklipning siden ophørt, og arealet høstes kun en gang årligt for med tiden at skabe et overdrevspræg, jævnfør kommunens plejeplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose. To arter af orkidéer er allerede indvandret til græsarealet om end endnu kun i små antal.

Engen i august
I august er det frodigheden, der præger engen

Ved opfyldningen blev to gamle og et yngre pilekrat på græsarealet bevaret. På stammen af et af de fjerneste piletræer ved stien langs motorvejen har bregnen engelsød et af sine få voksesteder i det storkøbenhavnske område; i øvrigt findes engelsød normalt på diger, gærder og lignende og kun sjældent som epifyt, dvs. på andre planter.

I det lille pilekrat midt på græsarealet er den mindste af buskene et eksemplar af den sjældne sorte pil. Her i mosen er arten almindelig, f.eks. står der også flere sorte pile i brynet til højre for stien. Sort pil har fået sit navn, fordi bladene bliver helt eller delvis sorte ved tørring, og det kan ikke skade at gøre forsøget selv.

Hypericon i blomst
"Snapseurten" hyperikon findes i store mængder

Snerlens smukke blomst
Haveejerens plage, snerlen, findes også her

I 1994 anlagde Gentofte Kommune med tilskud fra Københavns Amt to vandhuller på græsarealet. Vandhullet nærmest stien blev hurtigt yngleplads for grøn frø og lille vandsalamander, som begge ofte kan ses her forår og sommer.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,