Punkt 18

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 18

Efter at have drejet til højre ad stien, ser man på venstre hånd nogle udluftningsrør fra et underjordisk regnvandsbassin. Det blev anlagt i 1990-91 for at skåne søen for kloakoverløb med husspildevand, når kloakledningen overbelastes på grund af regnskyl. Før modtog søen kloakoverløb herfra ca. 24 gange om året; dette antal er nu bragt ned på ca. et årligt overløb, som sker gennem Holmegårdsrenden, der anes i krattet på højre hånd.

Udluftningsrør fra regnvandsbassinet
Udluftningsrørene fra regnvandsbassinet

Sletten i august
Sletten i august med masser af Kål-Tidsel

Ude i søen ligger der langs med søbredden en række af rørbevoksede holme, som blev afskåret fra resten af mosen, da kanalen blev gravet langs vestbredden. Rækken af holme bevirker heldigvis, at det meste af spildevandet løber direkte ned til søens afløb, og at det spildevand, der passerer gennem holmene, så at sige renses undervejs. Derfor bliver kun kanalens vand forurenet, mens resten af søen stort set er upåvirket.

Kål-Tidsel (Cirsium oleraceum) er almindelig i enge og fugtige skove. Bladene omfatter stænglen, de nedre er stærkt delte, de øvre næsten næsten hele. Tornene er svage og bløde. De gullige kurveblomster er omgivet af gulgrønne blade. Den blomstrer i juli og august.

Kål-tidsel
Kål-Tidsel

Læge-Kulsukker (Symphytum officinale) findes oftest i nærheden af kultiverede områder. Den bliver 0,5-1,2 meter høj og har store blade, som er stivhårede. Den blomster fra juni til august måned. Roden indeholder slimdannende stoffer og rødt farvestof. Anvendes til fremstilling af slimagtige stoffer.

Lægekulsukkers blomster
Læge-Kulsukker findes også her

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,