Punkt 30

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 30

Mellem den fjerde og femte bro over bækken ligger den nu tørlagte Vangede Kilde på den modsatte bred i et lille anlæg med plantede træer, bl.a. en kinesisk vandgran. Kilden er i dag markeret med et gammelt hestevandingstrug. Ved en lærk  i anlæggets østende (nærmest søen) kan man om efteråret finde to svampearter, der lever i såkaldt symbiose med lærken, dvs. at svampene og træerne gensidigt skaffer hinanden næring under jorden. Det er dels den almindelig gule lærkerørhat, dels den sjældne grå slimede rørhat, der begge har rør (i stedet for lameller) under hatten samt en ring om stokken.

Vangede Kilde
Vangede Kilde med den Kinesiske Vandgran

Gråandepar
Gråande par søger redeplads

Umiddelbart bag anlægget ligger Vidarskolen. Skolen har sit navn fra den nordiske mytologi: Vidar var søn af Odin og Grid. Skolen underviser efter antroposoffen Rudolf Steiners pædagogiske principper, og også det specielle bygningsmiljø bærer præg af Rudolf Steiners filosofi.

Turen fortsætter ud til stien omkring søen. I haverne på den anden side af Brobækkens nederste løb kan man ane den gamle nordbred af Gentofte Sø, fra dengang søen omfattede hele den nuværende Brobæk Mose. Faldet i terrænet ned mod bækken markerer overgangen fra morænebund (landjord) til tørvebund, dvs. gammel søbund.

Fra Brobækkens udløb i Gentofte Sø er der godt 100 meter mod venstre til Brogårdsvej og Ermelundsvej, hvor turen startede. Fuglegårdsvej og Lyngbyvej ligger ca. 1,1 km til højre. Går man en lille tur til højre, kommer man snart til den lokalt berømte pontonbro.

Skeblad
Skeblad findes her

Pontonbroen i det tidlige forår
Pontonbroen i forårssol. Her kan på denne tid af året høre koret, som er nævnt neden for.

Broen hvilede oprindelig på olietønder, men disse blev pga. hyppige udslip af restolie udskiftet med plasticpontoner i 1985, og broen fik desuden en ny belægning af brædder i 1999. Broen er anlagt i 1932 som afslutning på stien rundt om søen, da det viste sig umuligt at anlægge et stabilt stifundament på den bløde søbund.

Beslutningen om at anlægge pontonbroen blev taget efter, at et helt tipvognstog med fyldmateriale fra Tjørnegårdens teglværksgrave en nat forsvandt ned i søens bløde dynd. Fra pontonbroen er der på en stille forårsmorgen gode muligheder for at høre rørsumpens helt specielle sangkor af rørsanger, kærsanger, sivsanger, rørspur, grønbenet rørhøne og vandrikse med baggrundsakkompagnement fra mosen af nattergal og gøg. Fra broen kan man desuden være heldig at se eller høre den sjældne og særprægede skægmejse, der lever af tagrørenes frø og opholder sig ved søen året rundt.

Hejre på glatis
Hejren ses meget ofte i søens nordende

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,