Punkt 5

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 5

Kort før Mitchellsstræde passerer man en lille kunstig ø bevokset med tagrør og pil. Her yngler knopsvane, blishøne og rørsanger. Busken på bredden lige over for øen er en sort pil, en art der er med på den røde liste over landets truede arter. Busken var tidligere et lille træ, men træet væltede i orkanen i december 1999 og måtte fjernes. Som det ses skyder den villigt fra det efterladte stød.

Sortpil
Sortpilen er på vej op igen

Ved Mitchellsstræde ses den bevarede del af den såkaldte bondeby. Det største af husene er fra 1728, og de gule huse nærmest søen blev i 1795 bygget som strømpefabrik af den skotske immigrant Alexander Mitchell, som strædet er opkaldt efter. Gaden hed den gang "Nebrogade", men var i daglig tale kendt som "Skvaldergyden", angiveligt på grund af megen sladder i dette kvarter. Oprindeligt lå søens bådebro her for enden af Mitchellsstræde, men siden blev den flyttet mod syd til Fiskebakken. Den nuværende udsigtsplatform er fra 1982.

Mitchells strømpefabrik
Mitchells strømpefabrik

På venstre hånd ser man nu Gentofte Park, der blev fredet i 1962 under navnet Folkeparken. Før den blev åbnet for offentligheden var parken en del af adskillige landsteders haver. Bag lindealléen kan man endnu se en af hovedbygningerne "Salem - dog i ombygget skikkelse; det er nu en hvid bygning med gråsort skifertag. Et andet levn fra landstederne er den gamle, stynede lindeallé fra 1744, hvis huller og grenkløfter hvert år skaffer redeplads til bl.a. gråand og skovskade . Ovenfor parken ligger plejehjemmet Kløckershave , opkaldt efter H. Kløcker, som ejede et af landstederne.

Folkeparken
Folkeparken

Fra udsigtsplatformen er det muligt at overskue det meste af søen og dens omgivelser i vest. Til højre rager mosens gamle askeskov op over den øvrige bevoksning; den er plantet i 1920’erne af Brogårdens daværende ejere. I april og september måned kan man være heldig at se fiskeørnen ved søen. Både den og mange andre rovfugle passerer søen under trækket, især hvis vinden er i nordvest, og fiskeørnen gør ofte holdt og tager bytte i den krystalklare sø, som er blandt landets ti reneste større søer. Søvandets renhed kan man selv forvisse sig om, når man står på udsigtsplatformen. Om foråret vil søvandet dog ofte være noget gulbrunt af kiselalger og gulalger, men dette er helt normalt i rene søer.

Askens frøklaser
Askens frøklaser

En af søens mange smukke knopsvaner spejler sig i det rene vand en tidlig forårsdag. 

Knopsvane
Knopsvane for fulde sejl

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,