Punkt 6

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 6

Den næste lille halvø ud fra søbredden er ikke et kloakdæksel som de andre, men er etableret omkring 1980 til brug for kommunens afholdelse af Sankt Hansfester. Sankt Hansbålet lå oprindelig på denne halvø, men har i de senere år været placeret på en tømmerflåde ude i søen.

Plads for Sankt Hansbål
Sankt Hansbålet er flyttet tilbage

Den græsklædte skråning ned mod søen er i snevintre en yndet kælkebakke. I 1999 blev den nederste del af bakken tilplantet med seks træer i anledning af Gentofte Sogns Grundejerforenings 75 års-jubilæum. Mellem denne og parkens sydligste, skovagtige del drejes til venstre ad det gamle Gentoftestræde, nu kaldet Dahlénsstræde efter ejeren af et af landstederne. Ved den første åbning i hækken på højre hånd fortsætter man ind i den sydligste del af parken, der blev købt af Gentofte Kommune i 1918.

Kælkebakken
Kælkebakken besøges flittig af børn i alle aldre

Hvis man vil en tur ud at fiske på den 1.150 m lange og 350 m brede sø, skal man henvende sig til Lystfiskeriforeningen. Der er mulighed for at fange en del forskellige fisk, nemlig gedde, ål, karpe, karuse, skalle, aborre, rudskalle og suder, men det kræver fisketegn, og der må kun fiskes fra båd.

Fiskestime i det klare vand
Fiskene kan ses i det rene og klare vand

Siden Christian IVs tid har søen leveret til kongens taffel, heriblandt karpe, gedde og suder. Karpens forekomst i søen skyldes gentagne udsætninger, eftersom Danmark ligger på nordkanten af artens udbredelsesområde. For at karper skal kunne formere sig, skal vandtemperaturen i forsommeren være omkring 22 grader i så lang tid, at det sjældent forekommer herhjemme.

Karuse
Dette er ikke en karpe men en karuse som det tidligere Københavns Amt har fanget for at tjekke bestanden.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,