Punkt 9

"Rundt om Gentofte Sø"

Tilbage til kort

Punkt 9

Syd for bådbroen kan man fornemme, at grusstien oprindelig er anlagt på en dæmningsafgrænset mod søen ved en kampestenssætning. Den efterhånden ret forfaldne stensætning blev i 1998 suppleret med løse sten på ydersiden. På dæmningens østside løb helt indtil dette århundrede Gentofte bys åbne kloak, hvis indhold under ingen omstændigheder måtte komme i kontakt med søen, der var drikkevandsreservoir for København. 

Kunstige halvøer
De små kunstige halvøer skyder sig ud fra østbredden

Her på søens sydøst-side kan man stadig ane en lavning i terrænet på stiens venstre side, hvor kloakrenden nu er fyldt op. I søens sydøst-hjørne ligger endnu en af de kunstige øer (kloakdæksler), som benyttes til redeplacering af ænder, svaner og blishøns.

Decembersol
Den lave decembersol giver fantastiske farver

Følgende svømmefuglearter yngler hvert år i søen: Toppet lappedykker, knopsvane, gråand, troldand, blishøne og grønbenet rørhøne. Desuden yngler grågås, lille lappedykker og skeand.

Hejre på fisketur
Hejren venter urokkeligt stille på bid

For dykænderne, dvs. troldand og taffeland, er Gentofte Sø visse år én af de vigtigste ynglepladser i Østdanmark.

Troldand
Den charmerende troldand findes i store mængder.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,