Nymosen

Nymosen er et varieret naturområde, der også rummer Gentofte-Vangede Idræts-forenings fodboldbaner. Området er oplagt til gåture, naturoplevelser, motion og leg. Nymosen ligger i Vangede, tæt på kirken.

Nymosen

Nymosen er først og fremmest et naturområde, men har også en lille parkagtig del mod nord med legeplads. Mod vest ligger GVI’s store baneanlæg omkranset af mosen. Området giver godt muligheder for at bevæge sig og opleve et stykke fredfuldt natur midt i byen.

Oplev naturen

Midt i området findes et stort vandområde med flere øer, og rundt langs kanten gemmer sig tre mindre søer. Fiskehejren står ofte på en lille holm og venter på fangst. Svaner, ænder og andre andefugle svømmer roligt rundt. I Nymosen vokser også en større bestand af forskellige orkideer. Rørskov, gamle piletræer og små stykker skov skaber varierede rammer for plante- og dyrelivet. De mange bænke giver mulighed for et roligt hvil med udsigt til naturen. Mosen er ikke fredet, men vandområderne er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

Motion og leg

Store og små grusstier fører rundt i hele området. På en særligt sumpet strækning bliver stien til en lille gangbro. Hovedstierne er en stor del af året tilgængelige for gangbesværede. Stierne er opmærket som løberuter på 1 km og 1,5 km – og der er ikke noget i vejen for at tage flere omgange gennem det varierede naturområde! Både mod syd og nord er der motionsredskaber til træning under åben himmel. Legepladsen har bænkebideren som tema og føjer sig på den måde ind i de naturprægede omgivelser. Læs mere om legepladsen i Nymosen . Boldbanerne fylder en god bid af Nymosen og danner ramme om GVI’s fodboldhold for alle aldre.

Udviklingsplan

I 2012 blev der lavet en udviklingsplan for Nymosen. Målet var bl.a. at forny og udvide bevoksningerne for at få området til at hænge bedre sammen. Desuden skal planter og dyr have bedre forhold. Det sker bl.a. ved at give rørskoven bedre plads og plante varieret skovbeplantning. Padderne får bedre vilkår ved rydning omkring de mindre vandhuller. Nymosen har også fået flere bænke, nye motionsredskaber og legeplads med naturtema. Se udviklingsplanen.

Historien

Nymosen er en del af den gamle ’Wildes mose’, hvor Enggården, Stolpegåden og Mosegården delte retten til at skære tørv. Mosen var dengang omgivet af dyrkede marker og landsbyerne Vangede og Buddinge. I 1884 og 1919 købte Gentofte Kommune to af gårdene og fik Nymosen med i købet. I 1937 gik kommunen i gang med at anlægge en bypark med fine plæner og promenadestier. GVI fik sin første fodboldbane i parken i 1944, og banearealet voksede stødt frem til 2000. I 1980’erne besluttede kommunen lidt efter lidt at genskabe områdets natur ved at ændre plejen, og i dag er byparken omdannet til et varieret naturområde.

Her finder du Nymosen

Andre grønne områder i nærheden

Vangede Batteri, Vangede FilialbibliotekHolmehaven, og Baunehøj