Ordensreglement for naturområder

For at sikre at alle kan færdes trygt og rart i kommunens naturområder, har vi lavet et ordensreglement, som vi opfordrer til, at man følger.

Sti ved Gentofte Sø

Publikum opfordres til:  

  • at værne om områdets udseende
  • at vise hensyn over for andre besøgende

Det er ikke tilladt:

  • at beskadige eller fjerne beplantning
  • at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar
  • at medtage løsgående hunde – husk at bruge hundeposer
  • at cykle, med mindre tilladelse er angivet ved særlig skiltning
  • at tænde bål

Opsynets anvisninger skal følges

Hvis særlige regler er fastsat for dette anlæg, vil de være anført på undertavle.

Dette ordensreglement er udstedt i medfør med bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005.

 

Gentofte Kommunalbestyrelse

Juni 2006

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,