Dyssegårdsparken

Dyssegårdsparken er en frodig lokalpark, hvor skovagtige bevoksninger veksler med åbne områder. Her kan man nyde frugttræernes blomstring, lufte hunden, lege på legepladsen eller i skoven og opleve Sankt Hans-bål på fælleden. Parken ligger i kommunens sydvestlige hjørne langs Gentofte Rende.

Dyssegårdsparken

Fra hovedindgangen mod nord kommer man først gennem skoven og møder så ’rondellerne’ – fire cirkelformede bevoksninger, der indrammer små fine lysninger. Helt mod syd ligger den store fælled med kortklippet græs. Parken indbyder til ophold, bevægelse og leg for folk i alle aldre. Man er i en anden verden og kan boltre sig på 48.000 kvadratmeter.

Hele parken er præget af frodige bevoksninger med mange forskellige plantearter. Græsset slås 1-2 gange om året (fælleden slås dog oftere) og har en del vilde blomster. Det skaber gode vilkår for dyrelivet og giver naturoplevelser året rundt. Stierne har fast grusbelægning, hvor gangbesværede og kørestole nemt kan færdes. Her er også fint at løbe.

Der er adgang fra nord og syd og flere steder fra stien langs Gentofte Rende. Bilen kan parkeres på den lille runde p-plads for enden af Knud Rasmussens Vej.

Skoven, rondellerne og fælleden

Skoven var oprindelig en granplantage, som nu omdannes til varieret løvskov. Inde i skoven gemmer sig en legeplads til små og større børn, men resten af parken lægger også op til leg.  Et åbent skovparti er indhegnet til hundeskov, hvor hunde kan bevæge sig frit på 3.500 kvadratmeter. Her er træer at lette ben op ad og vandpost, hvis tørsten melder sig. Desuden bænke og borde til hundeejerne.

Tre af rondellerne danner små grønne rum, der næsten er lidt huleagtige. Det største rum er indrettet med motionsredskaber og det næststørste med en stor grill og bord/bænke. Det mindste rum er oplagt til en rolig stund. Læg dig f.eks. på ryggen og studér himlen i en indramning af grønne trækroner.

Fælleden er et kæmpe grønt græstæppe, indrammet af brede skovplantninger. Her er god plads til at spille bold, lege og solbade, og plænen bruges også flittigt af spejderne og børneinstitutionen umiddelbart syd for parken.

Udviklingsplanen

I 2011 lavede kommunen en udviklingsplan for parken. Planen lægger bl.a. op til løbende at forny bevoksningerne, sådan at de fortsat er frodige og varierede. Desuden får parken mange nye frugttræer, der giver mere blomstring. Mod nord er plantet en lille æblelund, og langs den østlige sti fuglekirsebær. Langs den vestlige sti plantes skovabild, mirabelle og ribsbuske for at styrke rand-plantningen og skabe større variation. Læs mere i udviklingsplanen.

Historien

Dyssegårdsparken blev anlagt omkring 1950 på en del af Højgårdens jord. Her lå en gammel granplantage og et fugtigt engdrag mellem Gentofte Rende og Slangerupbanen (nu Farumbanen), som kommunen overtog i 1948.

Parken er udformet af stadsgartner Axel Andersen, der i efterkrigstidens ånd lagde vægt på aktive fritidsbeskæftigelser og sport. Derfor blev det fugtige areal fyldt op og anlagt som boldbaner – den nuværende fælled. Samtidig blev de brede skovbræmmer plantet, og stier blev anlagt langs parkens sider.

I 1967 byggede spejderne en hytte i parkens sydende, og i 1974-75 kom en børneinstitution til i samme område. I den forbindelse blev parken fredet. I 2003 blev rondellerne plantet og nye sti-forbindelser etableret på tværs af parken.

Her finder du Dyssegårdsparken

Andre grønne områder i nærheden

Søholmslund, Bayers Plads

Læs om klimatilpasningsprojektet ved Gentofterenden her