Hvidøre Strandpark

Parken er anlagt som en stor solplæne med gamle træer. Parken er lille men bruges til solbadning og afslapning, især af ældre mennesker samt forældre med småbørn.

Hvidøre Strandpark

Hvidøre Strandpark er i dag et fredfyldt alternativ til det pulserende badeliv ved Bellevue. Den lille trekantede park ligger med en mur med pergola i ryggen og med forsiden ud mod Kystvejen og Øresund.

Arealet er ca. 7.500 kvm.

Beliggenhed

Parken ligger langs Kystvejens vestside ud for statuen af Knud Rasmussen. Skovshoved Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Historie og ejerforhold

Som et led i bestræbelserne på at få gennemført den store regulering af Bellevuebugten blev Hvidøre Strandpark erhvervet i 1929 til offentligt formål. Forhandlingerne blev ledet af daværende Statsminister Th. Stauning. Parken blev herefter anlagt som en stor solplæne med enkelte gamle træer.

Mod vest langs Strandvejen blev der opført en mur med pergola, tegnet af arkitekt Poul Baumann. Pergolaen var primært et havearkitektonisk element men løste samtidig et terrænproblem mod Strandvejen.

Ved anlæggelsen af Kystvejen (1935-1938) blev parken adskilt fra strandarealerne.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,