Søholmslund

Søholmslund var oprindelig en skov, men ligger nu som en åben park. Du kan bruge parken afslapning,boldspil og leg.De markante terrænforskelle gør parken populær om vinteren, hvor man kan kælke og løbe på ski.

Søholmslund

Søholmslund er en lokal park med græsplæner og spredte træer.

Der er en kælkebakke samt en legeplads med bl.a. svævebane i parken. Du kan læse mere om legepladsen i Søholmslund her.

Arealet er ca. 8.500 kvm.

Beliggenhed

Ved Bernstorffsvejens udmunding i Lyngbyvejens grænse til Københavns Kommune. Helleruplund Sogn.

Tilgængelighed

Området har ikke befæstede stier men holdes med kortklippet græs, og er derfor nogenlunde tilgængeligt for gangbesværede.

Historie og ejerforhold

Ved udskiftningen fra Bernstorffs gods blev Lundegården udflyttet fra Gentofte By til kommunens sydligste grænse. Gårdens arealer blev tilskødet brygger Frimodt fra København.

Bryggeren opførte en herskabelig hovedbygning omgivet af en smuk have. Grev Bernstorff skænkede Lundeskoven til Frimodt som anerkendelse herfor.

Efter skiftende ejere blev Lundegården i 1918 overtaget af Skt. Lukas Stiftelsen, som i 1930 lod gården nedrive for at opføre et hospital. En del af Lundegårdens arealer var i mellemtiden udstykket og herunder blev selve lunden - i alt ca. 1,25 ha – overtaget af kommunen.

Det var oprindeligt påtænkt at bevare Lundeskoven uden indgribende udhugst, således at det karakteristiske og smukke landskabsbillede ved indkørslen til kommunen i vid udstrækning forblev urørt. Men med det tiltagende byggeri omkring lunden opstod behov for et mere åbent grønt område, hvorfor der i årene 1940-1950 blev udført en varsom sanering af skovområdet.