Strandlund

Syd for Charlottenlund Strandpark ligger Strandlund, en lille strandpark, der støder op til en ældrebebyggelse. Området er beplantet med spredte opstammede træer, og en mindre del af området er anlagt som en forsænket sandstrand.

Strandlund

Strandparken ligger som et relativt åbent område mellem havet og ældreboligerne.

Beliggenhed

Strandvejen ved Charlottenlund Fort. Hellerup sogn.

Historie og ejerforhold

Området hørte oprindeligt til landsbyen Gentoftes overdrevsjord, men blev udskilt herfra i 1753. Det blev solgt sammen med et større areal omkring Strandvejen til tømmerhandler Niels Aagesen, der kaldte sin ejendom "Constantia".

"Strandlund" var en del af denne ejendoms strandmark. Området har fået sit navn efter et hus, billedhuggeren Jens Adolf Jerichau ejede fra 1850'erne.

I 1905 erhvervede fabrikant C. Holmblad grunden og lod det "Strandlund" opføre, som skibsreder A.P. Møller købte i 1926.

I 1937 købte A.P. Møller også nabogrunden "Vennerslund", der havde tilhørt H.N. Andersen, stifteren af Ø.K., hvorfor de to grunde "Strandlund" og "Vennerslund" under et kaldes skibsredergrundene.

I 1973 købte Gentofte Kommune grundene og lod "Strandlund" opføre på den del af området, der ligger nærmest Strandvejen. Strandlund er opført efter reglerne om kollektivboliger i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999.