Ved Kæret / Søndersø

Ved Kæret / Søndersø er en lille lokal park med et naturpræget vandhul. Her er et fint fugleliv, som du kan iagttage under en lille gåtur på trampestien rundt om vandhullet.

Søndersø

Parken ligger som åbne plæner med grupper af ældre og yngre træer. I midten af parken ligger det gamle mosehul, der nu mere er et vandhul med en naturpræget kantbevoksning.

Areal ca. 20.000 kvm.

Beliggenhed

Jægersborg Allé og Soløsevej, nord for Jægersborg Kaserne.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Historie og ejerforhold

Området er den sidste rest af den tidligere Jægersborg Sø almindeligvis kaldet Søndersø. Den dækkede tidligere sammen med Hundesømosen et større område syd, øst og vest for Ibstrup / Jægersborg Slot, der således kom til at ligge som på et næs.

Fra omkring 1620 fungerede søen dels som supplement til Københavns drikkevandsforsyning dels som fiskedam for Jægersborg Slot. Senere indgik den i de oversvømmelsesområder, som var led i Københavns befæstning.

Kronen afhændede området omkring år 1800, og fra 1869 ved man, at det har tilhørt Meutegården, som ejedes af kroejeren på Jægersborg Kro, Tønnes Larsen.

Efter skiftende ejere, senest handelsgartnerne Anders og Niels Mortensen, blev området købt i 1920 af Gentofte Kommune. De omkringliggende villakvarterer blev udstykket og bebygget i løbet af 1940'erne og 50'erne.