Plejemetoder for parker

22 af de i alt 35 kommunale grønne områder plejes med parkpræg.
Plejen sigter mod, at de enkelte parker som helhed skal fremstå frodigt og funktionelt.

Krokus i Ordrup Park

Plejemetoder

Parkerne plejes, så de kan modstå det store slid, der kommer på beplantninger og græsarealer.

Derudover tages der hensyn til den enkelte parks særlige karakter og historie. Græsset klippes regelmæssigt.

Træer og buske beskæres løbende ud fra såvel æstetiske som brugsmæssige hensyn.

I parkområderne vil der undertiden findes vilde blomster, som nogle ville kalde for ukrudt, men det må i et vist omfang accepteres i disse områder.

Fælles for parkerne er, at de benyttes meget intensivt. Ud over at danne ramme for gåture og solbadning benyttes parkerne også til f.eks. arrangementer i forbindelse med Sankthans bål, kulturfestival, cirkusforestillinger mv.