Genvejsmenu

Badevand

Tjek den aktuelle badevandskvalitet.

Når du skal ud at bade, kan du tjekke kvaliteten af badevandet på badevand.dk eller du kan hente badevandsudsigten som gratis app til din mobiltelefon ved at søge på Badevand i App Store eller Google Play. Her kan du se, hvordan badevandskvaliteten er i dag.

Grønt flag betyder, at der er god badevandskvalitet og hvis der er rødt flag, skal du undgå at bade.
Derudover viser badevandsudsigten den aktuelle vandtemperatur, strøm- og vindretning og en prognose for badevandskvaliteten 3 dage frem. Varslingen om badevandskvaliteten er baseret på informationer om overløb fra Gentoftes og nabokommunernes spildevandssystemer.

Se den lokale badevandsudsigt på badevand.dk 

Kommunen kontrollerer kvaliteten af badevandet fra 1. juni til 1. september

Vi foretager analyser af kystbadevandet på de fem offentligt tilgængelige strande/badeområder i kommunen: Bellevue Strand, Skovshoved Havbad, Skovshoved Syd, Charlottenlund Strand og Hellerup Strand.

Her kan du se resultater fra badevandsanalyser i kommunen.

Varsling om kystnære overløb

Kraftig regn kan betyde, at afløbssystemet bliver overbelastet, og spildevand blandet med regnvand løber ud i Øresund.

Tilmeld dig Novafos' varslingssystem her og få en sms, hvis der har været overløb af spildevand langs Øresunds kyst. Det vil også fremgå af badevand.dk, hvis overløbet har betydning for badevandskvaliteten.

Vær opmærksom på at sms-servicen kun gælder for påvirkninger fra kystnære overløb. Påvirkninger fra kystfjerne overløb og øvrige forureningskilder, fx fra nabokommuner bliver ikke varslet i sms-servicen. 

Alger i badevandet

I sommerperioden, hvor badevandet kan nå høje temperaturer, er der risiko for alger. Varmen får algerne til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen. 

Her kan du læse mere om alger i badevandet.