Hellerup Strandpark

Hellerup Strandpark er en fin perle, hvor man kan opleve ro og frodighed i den smukt anlagte staudehave og rosenhave. Op ad blomsterhaverne findes en bred vifte af seljsportsaktiviteter, tennisbaner og en velbesøgt badestrand.

Staudehaven

Hellerup Strandpark, er udformet af G.N. Brandt i 1912-18, og er formodentlig Danmarks første park, som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens ideer og tanker. Hellerup Strandparks internationale anseelse beror netop på, at mange fritidsfunktioner er samlet i et anlæg, og at parkens udformning stimulerer til samspil mellem anlæggets dele.

Rosenhaven og Staudehaven udgør de egentlige haveelementer i Hellerup Strandpark. De to haver indbyder til fred og ro og til afslapning. Endvidere henter mange haveejere ny inspiration blandt de mange forskellige planter i de to haver.
Du kan læse mere om Rosenhaven og Staudehaven i venstre menuen under Haveanlæg.

I anlægget findes også en sandstrand, som benyttes intensivt til solbadning og ophold i sommermånederne samt Hellerup Lystbådehavn, som med sine smukke omgivelser indbyder til ophold både på og ved vandet.
Du kan læse mere om Hellerup Lystbådehavn her.

Derudover findes der på vestsiden af Staudehaven tennisbaner samt en legeplads, som hovedsageligt henvender sig til mindre børn. 
Du kan læse mere om legepladsen i Hellerup Strandpark her.

Der er offentlige toiletter og en kiosk.

Arealet er ca. 10.000 kvm.

Beliggenhed

Ved Hellerup lystbådehavn. Hellerup Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.

Læs om tilgængelighedsforhold på Hellerup Strand via GodAdgang

Ejerforhold og historie

Strandparken og havnen er anlagt på en del af strandengen, som ved udskiftningen fra Bernstorffs gods blev tillagt Onsgården.

I 1907 erhvervede kommunen et areal af strandengen og foretog på strækningen mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej en opfyldning og udretning af kystlinjen, således at der på den midterste del fremkom en lille vig, hvor Hellerup Lystbådehavn blev anlagt. På det bagved liggende opfyldte areal anlagdes Hellerup Strandpark.

Staudehaven åbnedes i 1912 for publikum, og Rosenhaven udførtes i 1917-18.