Velkommen

Ordensreglement for Hellerup Strandpark

Skilt med ordensreglement for Hellerup Strandpark

Det er ikke tilladt:

 • at beskadige eller fjerne beplantning
 • at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar
 • at henstille cykler andre steder end i cykelstativerne
 • at henkaste affald
 • at tænde bål uden for de eksisterende bålpladser
 • at anbringe grill direkte på græsset
 • at efterlade varme grill
 • at spille bold
 • at genere de øvrige besøgende ved støj, leg o. lign (f.eks. musik)
 • at opslå telte (børnetelte kan dog opslås, når der er god plads på stranden. Tilladelse hertil gives af personalet)
 • at medtage hunde på sandarealerne i perioden 1. juni til 1. september (i perioden 1. april til 31. maj og 1. til 30. september skal hunde føres i snor)
 • at medtage løsgående hunde på de øvrige arealer - husk at bruge hundeposer

Badeforskrifter:

 • Ikke-svømmere bør ikke gå længere ud i vandet end til brysthøjde
 • Råb aldrig om hjælp uden grund
 • Al badning og udspring sker på eget ansvar

Opsynets anvisninger skal følges.

Hvis særlige regler er fastsat for dette anlæg vil de være anført på undertavle.

Dette ordensreglement er udstedt i medfør med bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005.

 

Gentofte Kommunalbestyrelse

Juni 2006

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,