Gentofte Kirkegård

Gentofte Kirkegård er den ældste af de fire kirkegårde, sandsynligvis ligeså gammel som kirken, og det vil sige over 800 år. Den ældste del er omkring kirken, og den er derefter udvidet af flere omgange.

Gentofte Kirkegård
Gentofte Kirkegård 
Gentoftegade 21 
2820 Gentofte 

Åbningstid:

Kirkegården er åben for besøgende fra solopgang til solnedgang.

Gentofte Kirkegård

Gentofte Kirkegård tjener hovedsageligt som begravelsesplads for Gentofte sogns menighed.

Kirkegården er som hovedregel meget traditionelt anlagt og minder på mange måder om en stor landsbykirkegård. 

Her findes mange fine og bevaringsværdige gravminder. Der er efter Nationalmuseets registrering udarbejdet en folder om de særligt kendte personer, der er begravet her. Folderen udleveres fra Kirkegårdenes Administration på Mariebjerg Kirkegård.

Kirkegården benyttes også som stillepark af Gentofte bys beboere.

Der er offentlige toiletter samt en orienteringstavle ved hovedindgangen.

Arealet er ca. 34.900 kvm. 

Historisk oplevelse

En vandring på Gentofte Kirkegård er en såvel lokalhistorisk som en samfundshistorisk oplevelse. I takt med at gamle gravstedsarealer nedlægges, anlægges der nye gravstedsformer, der er mere i overensstemmelse med vor tids krav til begravelsespladsen. Dette gøres med respekt for den særlige kultur på denne kirkegård.

Beliggenhed

Omkring Gentofte Kirke ved Kirketorvet. Gentofte Sogn.

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.