Gravmindernes historie på Gentofte Kirkegård

Her findes en oversigt over bevaringsværdige gravminder på Gentofte Kirkegård, der beskriver mindet om fortjenstfulde personer, som har haft særlig betydning for lokalsamfundet.

Oversigten er udarbejdet på grundlag af Nationalmuseets registrering 1987-1990. Efterfølgende har kirkegårdsforvaltningen foretaget egen registrering.

Se gravmindernes historie på Gentofte Kirkegård

Kilder:

Gentofte. Fra Istid til Nutid. L. Gotfredsen 

Gentofte. Fra Tuborg til Bellevue. L. Gotfredsen

Gentofte. Fra Søborg til Ermelunden. L. Gotfredsen

Dansk Biografisk Leksikon. Gyldendals Forlag

Langs Nordsjællands Øresundskyst . Eiler Nystrøm.  Gyldendals Forlag

Kunstakademiets Bibliotek. Billedarkiv. Hjemmeside

Galle og Jessens hjemmeside

Gads Lille Leksikon

Vor Tids Leksikon. Aschehoug Dansk Forlag

Glimt fra 800 år omkring Gentofte Kirke

Weilbach. Kunstnerleksikon. Forlaget Rosinante

Politikens Rejsebøger: Hvem ligger hvor. Politikens Forlag.

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,