Hvornår ryddes et gravsted?

Et gravsted bliver ryddet, hvis brugsretten til gravstedet er udløbet, og den ikke er blevet fornyet af enten gravstedsejer eller andre. Det er dog vigtigt at pointere, at INGEN gravsteder bliver ryddet, før vi med grundige procedurer har undersøgt, om brugsretten ønskes forlænget og gravstedet bevaret.

Skilt om hjemfald på gravsted

Hjemfaldsbreve til gravstedsejere

Det første vi gør, er at udsende hjemfaldsbreve til de gravstedsejere, hvis gravsteder hjemfalder, dvs. at brugsretten udløber i indeværende år. Gravsteder hjemfalder altid med udgangen af et kalenderår. Hjemfaldsbreve sendes ud i det sidste år af brugsrettens løbetid, i september måned.  

I begravelsesbrevet, som er en form for skøde på brugsretten til gravstedet, fremgår det, at man selv er ansvarlig for at holde øje med hjemfaldsdatoen.  

Hjemfaldsskilt på gravstedet

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få kontakt til gravstedsejeren eller pårørende, er kirkegården nødt til at sætte hjemfaldsskilt på hvert enkelt gravsted, i håb om, at besøgende med tilknytning til gravstedet reagerer. Hjemfaldsskiltene opsættes i december, da der kommer mange besøgende på denne tid. Specielt de fire søndage i advent samt i juledagene er store besøgsdage på kirkegårdene. 

Fra januar til april ryddes hjemfaldne gravsteder

I januar påbegynder vi rydningen af de gravsteder, hvor det klart er tilkendegivet, at gravstedsejerne ikke ønsker brugsretten fornyet.
 
På de gravsteder, hvor der ikke er opnået kontakt til gravstedsejerne, og ingen har reageret på hjemfaldsskiltet i julen, bliver skiltene stående til efter påske. Også påsken er en tid, hvor mange besøger kirkegårdene, og evt. interesserede har her en sidste chance for at reagere på hjemfaldsskiltet.
 
Hvis kirkegården herefter stadig ikke har modtaget en klar udmelding om, at fornyelse ønskes, evt. fra en ny gravstedsejer, vil rydning af gravstedet blive iværksat.

I januar påbegynder vi rydningen af de gravsteder, hvor det klart er tilkendegivet, at gravstedsejerne ikke ønsker brugsretten fornyet. På de gravsteder, hvor der ikke er opnået kontakt til gravstedsejerne, og ingen har reageret på hjemfaldsskiltet i julen, bliver skiltene stående til efter påske. Også påsken er en tid, hvor mange besøger kirkegårdene, og evt. interesserede har her en sidste chance for at reagere på hjemfaldsskiltet. Hvis kirkegården herefter stadig ikke har modtaget en klar udmelding om, at fornyelse ønskes, evt. fra en ny gravstedsejer, vil rydning af gravstedet blive iværksat.

Det er kun ganske få gravsteder, der bliver ryddet, uden at der er opnået forbindelse med kontaktpersoner.

Har du gode råd til andre procedurer, vi kan udføre for at få fat i pårørende, modtager vi dem meget gerne.