Gravmindernes historie Mariebjerg Kirkegård

Her får du en oversigt over bevaringsværdige gravminder på Mariebjerg Kirkegård, der beskriver mindet om fortjenstfulde personer, som har haft særlig betydning for lokalsamfundet.

Oversigten er udarbejdet på grundlag af kirkegårdsforvaltningens egen registrering i 2003 og efterfølgende år.

Se gravmindernes historie på Mariebjerg Kirkegård

Kilder:

Gentofte. Fra Istid til Nutid. L. Gotfredsen  
Gentofte. Fra Tuborg til Bellevue. L. Gotfredsen 
Gentofte. Fra Søborg til Ermelunden. L. Gotfredsen 
Dansk Biografisk Leksikon. Gyldendals Forlag 
Langs Nordsjællands Øresundskyst . Eiler Nystrøm. Gyldendals Forlag  
Kunstakademiets Bibliotek. Billedarkiv. Hjemmeside 
Gads Lille Leksikon 
Vor Tids Leksikon. Aschehoug Dansk Forlag 
Glimt fra 800 år omkring Gentofte Kirke 
Politikens Rejsebøger: Hvem ligger hvor. Politikens Forlag  
Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon A/S. Gyldendals Forlag 
Weilbach: Kunstnerleksikon. Forlaget Rosinante.
Faldne i Danmarks Frihedskamp. Frihedsmuseets Venners forlags Fond
www.danskefilm.dk

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,