Gravmindernes historie - Ordrup Kirkegård

Her får du en oversigt over bevaringsværdige gravminder på Ordrup Kirkegård, der beskriver mindet om fortjenstfulde personer, som har haft særlig betydning for lokalsamfundet.

Oversigten er udarbejdet på grundlag af Nationalmuseets registrering 1992. Efterfølgende har kirkegårdsforvaltningen foretaget supplerende registrering.

Se gravmindernes historie på Ordrup Kirkegård

Kilder:

Gentofte. Fra Istid til Nutid. L. Gotfredsen  
Gentofte. Fra Tuborg til Bellevue. L. Gotfredsen 
Gentofte. Fra Søborg til Ermelunden. L. Gotfredsen 
Dansk Biografisk Leksikon. Gyldendals Forlag 
Langs Nordsjællands Øresundskyst . Eiler Nystrøm. Gyldendals Forlag 
Kunstakademiets Bibliotek. Billedarkiv. Hjemmeside 
www.danskefilm.dk   
Gads Lille Leksikon 
Vor Tids Leksikon. Aschehoug Dansk Forlag 
Glimt fra 800 år omkring Gentofte Kirke 
Politikens Rejsebøger: Hvem ligger hvor. Ture på Københavnske kirkegårde.
Dem Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon A/S Gyldendals Forlag   
Weilbach. Kunstnerleksikon. Forlaget Rosinante.
Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940 - 45. Frihedsmuseets Venners forlags Fond.
www.danskefilm.dk   

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,