Elforbrug

Elforbruget er jævnt faldende i de kommunale bygninger og fra 2012 til 2013 faldt elforbruget med hele 5,5 %. Reduktionen i elforbruget er størst på kulturområdet samt i administrationsbygningerne og kan direkte tilskrives den aktive energibesparelsesindsats der er foretaget.

Kulturinstitutionerne består hovedsageligt af kommunens biblioteker og her er det Hovedbiblioteket der er den store bidragsyder, med en reduktion i bibliotekets elforbrug på hele 25 % fra 2012 til 2013. Reduktionen skyldes at Hovedbiblioteket har fået solceller på taget samt at belysnings- og ventilationsanlæggene er optimeret.

På administrationsområdet har både Rådhuset samt Ørnegården (materialegården + Nordvand), reduceret deres elforbrug betydeligt. Begge steder er der kommet solceller op og derudover er der på Rådhuset lavet belysnings-, ventilations- og spændingsoptimering. Rådhuset har reduceret elforbruget med 15 % fra 2012 til 2013 og Ørnegården har reduceret deres elforbrug med 22 %.

Også i de kommende år vil der være stort fokus på elbesparelser i de kommunale ejendomme, da el både er dyrere og udleder mere CO2 end fx naturgas og fjernvarme.

Hvor bruges strømmen?

Idrætsanlæg, svømmehaller og biblioteker findes de faciliteter, som bruges af mange borgere, mange timer om ugen. Det er derfor også nogle af de steder, der har et højt elforbrug i forhold til arealet. Også de administrative bygninger bruger en del strøm til ventilation, servere og belysning og har derfor ligeledes et højt elforbrug.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,