Klimakommuneaftale

Gentofte Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Den aftale betyder, at Gentofte Kommune vil reducere CO2-udledningen fra kommunens drift med 2% om året i perioden fra 2009 til 2025.

Underskrivning af klimakommuneaftale

Siden Gentofte Kommune i 2009 blev klimakommune har kommunen reduceret sin CO2-udledning med lidt over 20 %. Set i forhold til reduktionsmålet for perioden på ca. 15 %, har kommunen derfor reduceret mere end målet i klimakommuneaftalen.

Resultatet kan føres tilbage til flere indsatser, som beskrevet i Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020. Alene på baggrund af Gentofte Kommunes Energihandlingsplan 2011-2016, som indebærer en investering på næsten 38 mio. kr. i energibesparende tiltag, har store energibesparelser betydet en samtidig reduktion i budgettet på næsten 8 mio. kr. siden 2009.

Det betyder, at energiinvesteringerne har medført, at kommunen har sparet over 25 mio. kr. i driftsudgifter set over 5 år.

Energiforbrug og transport

Langt størstedelen af kommunens CO2-udledning stammer fra energiforbruget i kommunens bygninger og derfor ligger den primære indsats her i forhold til fortsat at nedbringe kommunens CO2-udledning. Men CO2-udledning fra transporten udgør en voksende andel og derfor tænkes både cykler, elcykler og elbiler ind, når transporten i kommunens drift skal planlægges.  

Årlig redegørelse sendes til DN

Klimakommuneaftalen forpligter kommunen til årligt at udarbejde en CO2-redegørelse, der år for år viser, om kommunen lever op til sin forpligtelser. De seneste opgørelser findes nederst på siden her under dokumenter.