Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Gentofte Kommune har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Formålet med indsatsplanen er at sikre godt drikkevand til forbrugerne også i fremtiden.

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 13a og med inddragelse af Grundvandsforum, som består af relevante myndigheder, vandforsyningerne, interesseorganisationer samt lodsejere i området.

Indsatsplanen gennemgår forureningstrusler mod grundvandet og hovedfokus i planen er at forebygge nye forureninger og sikre, at de eksisterende grundvandsforureninger ikke ender i vandindvindingsboringerne og dermed i drikkevandet.