Genvejsmenu

Jordforurening

Her på siden kan du læse om jordforurening, og om hvordan du skal gøre, hvis du opdager en jordforurening.

Folketinget har besluttet, at al jord i byzoner fra 1. januar 2008 som udgangspunkt skal klassificeres som lettere forurenet - områdeklassificeret.  

Hele Gentofte Kommune er byzone, og anses derfor som lettere forurenet selvom du ikke umiddelbart selv se eller lugte det.

Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv samt anvendelse af forskellige brændselstyper.  

Læs mere om jord i byen (områdeklassificering) via link her på siden.  

Hvad gør man, hvis man:

  • Opdager en akut olieforurening f.eks. hvis der er en utæthed på din olietank eller røret fra tank til fyret, eller hvis olieleverandøren overfylder tanken så olien kommer ud på jorden? 

        Ring til Brandvæsenet på 112.

  • Opdager en jordforurening ved gravearbejde?  

        Stop gravearbejdet og kontakt Natur og Miljø.

  • Ønsker at grave på en grund, som man ved er forurenet?

        Inden du begynder at grave i forurenet jord, skal du ansøge Natur og Miljø om tilladelse.      

   Til ansøgningen skal du bruge dette skema.

  •   Skal af med jord eller genbruge jorden et andet sted?

        Al jord, der skal flyttes, skal anmeldes til Natur og Miljø. Læs mere om jordflytning via venstremenuen.

  •  Ønsker at vide, om din grund er forurenet?

         Du kan kontakte Region Hovedstaden, som står for kortlægning af forurenede grunde.    

Hvis regionen ikke har undersøgt din grund, kan du for egen regning kontakte en miljøteknisk rådgiver, som kan foretage en undersøgelse.

Mere information

Jordforurening reguleres af jordforureningsloven. Et af principperne bag loven er, at det ikke er muligt at oprense alle jordforureninger, men at alle jordforureninger skal kortlægges.  

Gentofte Kommune skal give oplysninger om jordforureninger til Region Hovedstaden, der er myndighed for kortlægning af forurenede ejendomme.

Kommunen har en række muligheder for at meddele påbud om undersøgelser og oprensning af forureninger fra virksomheder og private olietanke.   

Læs mere om jordforurening på Miljøstyrelsens hjemmeside under fagområdet jordforurening. Du finder link til Miljøstyrelsens hjemmeside her på siden.

Læs  jordforureningsloven på Retsinfo.dk. Du finder link her på siden.

Region Hovedstaden står for kortlægning af forurenede grunde, prioritering af den offentlige oprydningsindsats og administration af værditabsordningen for boligejere indenfor regionen.  

Læs mere om regionens indsats (herunder værditabsordningen) på regionens hjemmeside under jordforurening. Du finder link til Region Hovedstaden her på siden.