Hvor må jorden køres hen?

Oversigt over hvem der må modtage jord, der graves op i Gentofte Kommune.

Listen er ikke komplet. Hvis jorden ønsket kørt til en modtager, som ikke fremgår af nedenstående liste skal Natur og Miljø kontaktes.

Anlæg, der kan modtage dokumenteret ren jord

 Navn   Adresse  Telefon  Fax  Jordkategorier
 Gammelvang Grusgrav    Kyndbyvej 62, 3630 Jægerspris   47 31 51 33   47 38 51 33 

 Klasse 0 og klasse 1,

 1 prøve pr. 30 tons

 

Anlæg, der kan modtage jord med ukendt forureningsniveau for sortering (karteringsanlæg)

 Navn   Adresse   Telefon   Fax   Jordkategorier*
 RGS 90 A/S, Grøften  Selinevej 4, 2300 København S   32 48 90 90   32 50 80 80   Alle - til sortering 
 RGS 90 A/S, Nordhavnen   Sundkrogsgade 23, 2100 København Ø   39 29 53 55   39 27 90 09   Alle - til sortering  
 RGS 90 A/S, Prøvestenen  B-Vej 4, 2300 København S   32 95 22 90   32 95 22 40   Alle - til sortering 
 Sten og Grus, Prøvestenen   B-Vej 8, 2300 København S   32 96 30 32   32 96 40 84   Alle - til sortering 
 Sten og Grus, Jordhotel  B-Vej 8, 2300 København S  32 96 30 32  32 96 40 84  Midlertidig oplagringsplads for jord til egen prøvetagning og klassificering
 Norrecco A/S, Prøvestenen  H-Vej, 2300 København S  70 25 25 32  35 34 70 04  Alle - til sortering

Anlæg, der kan modtage jord til rensning

 Navn  Adresse   Telefon   Fax   Jordkategorier* 
 RGS 90 A/S, Vemmelev   Industrimærsken 2, 4241 Vemmelev  58 38 32 94   58 38 32 98   Uden for kategori  1) 
 RGS 90 A/S, Rødby  Østersøvej 20, 4970 Rødby   54 60 56 77   54 60 42 11   Uden for kategori  2)
 RGS 90 A/S, Grøften  Selinevej 4, 2300 København S   32 48 90 90   32 50 80 80   Uden for kategori   
 RGS 90 A/S, Stigsnæs  Askelunden 24, 4230 Skælskør  58 19 10 33  58 19 13 03   Uden for kategori  3) 
 RGS 90 A/S, Kraftværksvej  Kraftværksvej 31, 2300 København S         Uden for kategori
 RGS 90 A/S, Kalundborg  Maglehøjvej 10, 4400 Kalundborg   59 50 46 68  59 50 44 90  Uden for kategori 
 Norrecco A/S, Nordhavnen  Kattegatvej 35, 2150 København Ø  70 25 25 32  35 34 70 04  Uden for kategori 

Anlæg, der kan modtage jord til deponering (jord, der ikke kan renses)

 Navn    Adresse   Telefon   Fax   Jordkategorier* 
 Kyndby Grusgrav   Kyndbyvej 66, 3630 Jægerspris   23 39 40 69   46 40 43 94 

 1) 

 KMC Nordhavn  Nordsøvej 4, 2100 København Ø  33 66 30 70  

2)

 AV-Miljø  Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre   36 77 15 99   36 77 18 99   Uden for kategori  4) 
 Kalvebod Miljøcenter, Specialdepot  Selinevej 2, 2300 København S   32 64 13 60  32 50 32 04  Uden for kategori  4)

* Jordkategori jf. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (med ændringer).

1)  Kviksølv dog max. 0,2 mg/kg

2)  Olie dog max 5 % til biologisk rensning

3)  Termisk behandling (især tung olie + PAH´er)

4)  Kun ikke-rensningsegnet jord. Kræver særlig aftale.