Fredning af Gammelmosen

Gammelmosen i Vangede er blevet endnu bedre beskyttet gennem en ny fredning i 2009. Samtidig er det blevet muligt, at færdes på stier i en del af mosen.

Naturklagenævnet har den 23. juni 2009 truffet endelig beslutning om ny fredning af Gammelmosen i Vangede.

Fredningen har bl.a. til formål at bevare og styrke mosens værdier, opretholde tilstrækkelig høj vandstand i mosen samt at bevare mosen som natur- og kulturhistorisk referenceområde.

Mosen ejes af Videnskabsministeriet ved Københavns Universitet.

Den nye fredning betyder bl.a., at det er muligt at færdes på stierne i og ved mosen. I udkanten af mosen må man cykle og gå, mens man kun må færdes til fods ad 2 trampestier i selve mosen. Det fremgår af fredningskortet, hvor og hvordan man må færdes i mosen.

Fredningskendelsen kan læses i sin fulde længde via linket her på siden. Her kan fredningskortet også ses.