Parkering, transport og trafiksikkerhed

I Gentofte Kommune lægger vi stor vægt på trafiksikkerhed og tryghed for borgerne. Vi skal arbejde for, at alle oplever god fremkommelighed, og der skal sættes fokus på adfærden i trafikken.

I 2009 fik Gentofte Kommune sin Trafikpolitik. Læs Trafikpolitikken her (pdf)

Trafiksikkerhedsplan

Gentoftes trafiksikkerhedsplan 2017-2020 beskriver, hvordan der arbejdes med at skabe en god trafikadfærd i Gentofte Kommune. Gentofte kommune skal fortsat anvende ressourcer på fysiske forhold, men vil øge fokus på trafikadfærd, nudging og ”smart by” løsninger. Læs mere om Trafiksikkerhedsplanen her.

Parkeringszoner og beboerlicenser

Pr. 15 maj 2011 er der indført parkeringszoner to stedet i Gentofte Kommune. I begge områder kan beboerne gratis få beboerlicenser, som fritager dem fra de parkeringsrestriktioner, som ellers gælder i zonerne. Læs mere om parkeringszoner og beboerlicenser her.