Kollektiv bustrafik

I forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 har de enkelte kommuner fået ansvaret for at fastlægge busnettets udformning, busnettets serviceniveau og den tilhørende økonomiske ramme.

Bus på Ryvangs Allé

Gentofte Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia og nabokommuner om at tilrettelægge den kollektive bustrafik så optimalt som muligt indenfor den givne økonomiske ramme.

På baggrund heraf afgiver kommunen hvert år inden 1. maj en trafikbestilling til Movia. Fra fremsat ønske om ændring til effektuering er der oftest en planlægningshorisont på knapt 2 år.

Movia fungerer som rådgiver for kommunerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af busdriften.

Det er desuden Movia, der udarbejder køreplaner, står for trafikinformation og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Kontakt

Har du spørgsmål til busdriften kan du skrive på siden Din offentlige transport

Spørgsmål vedrørende køreplaner, priser mv. skal ligeledes rettes til Movias kundecenter.

Busnettet i dag

Gentofte Kommune betjenes af følgende buslinjer:
1A6A214294N95N96N150S166169173E176179184185192  og  388.

Hvis du klikker på buslinje numrene ovenfor, kan du se Movia's aktuelle køreplaner og kort over de enkelte buslinjer.

Oversigt over kommunens buslinjer og busstoppesteder kan ses ved at zoome ind og ud på dette kort.

Øvrig information om busnettet

For øvrig information om busser, aktuel trafikinformation, kommende køreplanskift mv. henvises til Movias hjemmeside.

Busstoppesteder

Eventuelle anmeldelser om ødelagt udstyr ved busstoppestederne (læskærme, skraldespande mv.) bedes rettet til Park og Vej på email Park-vej@gentofte.dk eller tlf.nr. 39 98 81 00.