Lyssignaler / signalanlæg

Signalanlæggene i kommunen bidrager væsentligt til forbedring af trafikafviklingen og trafiksikkerheden på kommunens veje, og der er derfor fokus på, at signalanlæggene skal være både driftssikre og effektive.

Påkørt signalstander i signalanlæg

Signalanlæg etableres normalt i større kryds, hvor trafikmængdernes størrelse og kompleksitet kræver signalstyring for at sikre hurtig og sikker trafikafvikling, og hvor almindelige vigepligtsregler ikke længere fungerer optimalt.

Udover effektiv trafikafvikling giver signalanlæg normalt også en god tryghed i trafikken, idet man som trafikant ved, at man nok skal komme over krydset, så snart der bliver grønt signal, og at man kan forvente, at de modkørende trafikanter holder tilbage for én.

Signalanlæg bliver dog aldrig en 100 % trafiksikker løsning. Udfordringerne ved signalanlæg er især højresvingsuheld samt kørsel overfor rødt lys.

Signalanlæg i Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune er der i alt 67 signalanlæg, som ejes og administreres af Gentofte Kommune. Derudover er der 4 signalanlæg, som ligger i forbindelse med en motorvej, og som derfor ejes og administreres af Vejdirektoratet i Næstved.

Du kan se signalanlæggenes placering på dette Oversigtskort over signalanlæg (pdf-fil) eller i linkboksen nedenfor.

Af dokumentet fremgår det hvilke signalanlæg, som ejes af henholdsvis Gentofte Kommune og Vejdirektoratet - samt hvilke signalanlæg, der er tidsstyrede, trafikstyrede eller har trafikstyring med såkaldt al rød hvile.

Udbedring af fejl i signalanlæg

Signalanlæggene i Gentofte Kommune er alle af nyere dato og har en høj driftssikkerhed. Dette betyder, at når der opstår fejl i signalanlæggene, er det oftest kun mindre betydende fejl i form af overbrændte lyskilder eller lettere drejede lanterner - og i sjælden grad egentlige påkørsler af signalmateriellet. Udbedring af disse fejl igangsættes så snart, at vi er opmærksomme på dem.

Til dette brug har Gentofte Kommune indgået en servicekontrakt med en signalleverandør mht. drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommunes signalanlæg. Servicekontrakten indeholder bl.a. en aftale omkring tidsfrister for udbedring af fejl i Gentofte Kommunes signalanlæg. 

I henhold til servicekontrakten skal signalleverandøren påbegynde udbedring af alvorlige fejl (f.eks. et slukket anlæg eller en påkørt signalstander) i Gentofte Kommunes signalanlæg inden for 2 timer, mens mindre alvorlige fejl (f.eks. en overbrændt lyskilde eller defekt lydgiver) skal udføres snarest muligt inden for 1 uge.

De fleste af Gentofte Kommunes signalanlæg er overvåget via en computer, så for mange af signalanlæggene får signalleverandøren automatisk en fejlmelding, når et signalanlæg er slukket, eller en lyskilde er defekt. Men vi får også fejlmeldinger på signalanlæg via Gentofte Politi, Gentofte Brandvæsen, borgerne i Gentofte Kommune eller via vores egen tilsynskørsel.

Flere oplysninger om signalanlæg

Hvis du observerer problemer, defekte lyskilder mm. eller har spørgsmål til Gentofte Kommunes signalanlæg, er du velkommen til at kontakte os via selvbetjening på Giv et vink

Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan signalanlæggene i Gentofte Kommune virker, kan du i venstremenuen klikke dig videre til tekster omkring signalmateriel, grøn- og sikkerhedstider samt tids- og trafikstyring i signalanlæg.