Genvejsmenu

Støjhandleplan 2014

I henhold til EU direktiv samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelse er Gentofte Kommune – i sin rolle som én af hovedstadskommunerne – forpligtet til at kortlægge ekstern støj og udarbejde en støjhandleplan.

Kortlægningen og støjhandleplanen skal, for kommunernes vedkomne, omfatte vejstrækninger med en årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer. Kortlægningen i Gentofte Kommune er foretaget på alle veje. Kommunen har på baggrund af denne kortlægning udarbejdet "Forslag til Støjhandleplan 2014".

Forslag til Støjhandleplan 2014 var udsendt i offentlig høring fra den 2. januar 2014, til og med den 27. februar 2014. I høringsperioden modtog Gentofte Kommune ingen høringssvar.

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende på mødet den 28. april 2014 besluttet at endelig vedtage "Støjhandleplan 2014". Støjhandleplanen blev vedtaget med 18 stemmer for og 1 (Ø) stemme imod.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: ”Enhedslisten stemmer imod Støjhandleplanen, fordi vi ikke finder, at den lever op til en reel plan for forbedringer omkring støjreducering i de udsatte boligområder”.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk.

Her kan planen fås

Gentofte Kommunes Støjhandleplan 2014 kan fås her.

For en printet version, kontakt Mette Melcher på mail metm@gentofte.dk eller på telefon direkte 39 98 31 06.