Genvejsmenu

Trafikuheld

I kommunens Trafikpolitik fra 2009 er trafiksikkerheden for de bløde trafikanter et af de særlige fokusområder, og derfor arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre til at forebygge uheld i trafikken.

Kort over færdselsuheld

Den officielle uheldsstatistik i Danmark baseres på politiets registreringer. Statistikken opdeles i materielskadeuheld og personskadeuheld. Færdselsuheld med tilskadekomne er personskadeuheld, mens øvrige uheld er materielskadeuheld.

I 2009 blev der i alt registreret 144 færdselsuheld i Gentofte, hvoraf 35 er personskadeuheld og 109 er materielskadeuheld.

Helsingørmotorvejen og Motorring 3 er statsveje og indgår ikke i denne statistik.

Informationer om uheld i Gentofte

Park og Vej har udarbejdet to kort til visning af registrerede uheld i Gentofte Kommune på de viste links. Det ene kort viser færdselsuheld registreret i det seneste opgjorte år, mens det andet kort viser registrerede færdselsuheld de seneste 5 år. Ved brug af informationsbjælken øverst på kortet, kan der indhentes oplysninger om hvert uheld.

Det oplyses, om der er tale om personskadeuheld eller materielskadeuheld. For hvert uheld fremgår det endvidere hvilke trafikanter som indgår i uheldet, idet bløde trafikanter omfatter fodgængere, cyklister og knallerter, mens hårde trafikanter omfatter motorcykler, biler, varebiler, lastbiler og busser mv.

Kommunens visioner

Gentofte Kommunes vision følger den af Færdselssikkerhedskommissionen, som er et fald i antal dræbte og tilskadekomne på 40 % i perioden fra 2005 til 2012. Det fremgår af nedenstående figur, at målsætningen indtil videre er opfyldt.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,