Niveaufri adgang

En niveaufri adgang er en indgang uden niveauspring/trin. Den kan etableres som permanent rampe, eller som en reel sænkning af indgangen til gadeniveau

Døren til butikken ikke må være for tung. Dvs. den skal helst ikke have en betjeningskraft, der overstiger 2,5 kg, da dette kan gøre det svært for brugerne at åbne døren på det let skrående område op til butikken. Udgangspunktet er yderligere, at dørene ikke er mindre end 77 cm (87 cm anbefales) brede for at en kørestolsbruger kan passere.

Den niveaufri adgang kan enten etableres inde i butiksområdet eller som en løsning udenfor. De indendørs løsninger er langt at foretrække, da de ikke berører fodgængere udenfor. Er der tale om et udendørs offentligt ejet areal, kræver det samtidig vejmyndighedens tilladelse.

Hvordan kommer jeg i gang

Hvis du ønsker niveaufri adgang til din butik, skal du sende en mail til Plan-byg@gentofte.dk med følgende information:

  • Adresse eller Matrikelnummer
  • Digitalt billede af lokaliteten med eksisterende døråbning
  • Kort beskrivelse af ombygningen samt skitse.

Du vil herefter modtage et svar fra os som byggemyndighed/vejmyndighed, indenfor ca. en uge, om du kan gå videre med projektet eller om ombygningen betragtes som væsentlig og derfor kræver en konkret sagsbehandling. Hvis projektet kræver en byggetilladelse, vil du også blive informeret herom, når du får svar på din henvendelse.