Trafikinfo

Få overblik over, hvor i kommunen, der udføres vejarbejde, og hvilke ruter der eventuelt i en periode kræver omkørsel på grund af vejarbejde eller arrangementer.

Overblikket omfatter fortrinsvis vejarbejder i forbindelse med renovering af veje, cykelstier og fortove, eller omlægning af ruter ved større udendørsarrangementer.

Vi informerer ikke om arbejde udført af private (f.eks. Ørsted, Radius, TDC eller HNG/SEAS-NVE) eller borgeres eget gravearbejde. Der vil ofte være skilte på arbejdsstedet med information om, hvem du i givet fald kan kontakte.

Informationer omkring gravearbejder i forbindelse med vand eller afløb kan fås på vandselskabets Novafos' hjemmeside.

Trafikinfoliste

Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn samt kørebaner og cykelstier fra nord til syd på Kystvejen.

Belægningsarbejder og bygværker i 2021

Her kan du se, hvilke belægningsarbejder, der er planlagt i 2021 på fortove, cykelstier og kørebaner, samt hvor der renoveres broer, mure mv., som kan have betydning for trafikken.