Belægningsarbejder og bygværker i 2019

Her kan du se, hvilke belægningsarbejder, der er planlagt i 2019 på fortove, cykelstier og kørebaner, samt hvor der renoveres broer, mure mv.

Asfaltarbejde på villavej

Årets belægningsarbejder er begyndt, og der projekteres pt. på yderligere strækninger. Først når alt er projekteret, vil det være muligt at oplyse alle strækninger, der skal renoveres i forhold til de givne budgetter.

Du kan her følge med i, hvor vi forventer at komme, og når der udsendes et meddelelsesblad til vejens beboere, vil du kunne finde det her under vejnavn.

Der kan forekomme ændringer, såfremt allerede igangsatte arbejder skulle støde på uventede udfordringer, idet faktorer som vejr, tid og økonomi kan medføre ændringer i planerne, så enkelte strækninger skubbes frem til 2020.

Følgende arbejder forventes planlagt og udført i 2019:

Fortov

 

Cykelsti

  • Strandvejen nord, vestsiden fra kommunegrænse Kystvejen

  • Kystvejen nord, vestsiden fortsættelse fra Strandvejen nord til Skovshoved Havn

  • Strandvejen nord, østsiden fra kommunegrænse til Kystvejens promenade

  • Kystvejen syd, østsiden fra Skovshoved Havn til Søbadet

  • Kystvejen syd, vestsiden fra Skovshoved Havn til Jægersborg Allé

  • Tranegårdsvej fra Gersonsvej til Bernstorffsvej.  

 Kørebane

 Renovering af kørebanerne forventes udført i sensommeren/efteråret.

Bygværker

  • Jægersborg Allé - istandsættelse af kantbjælker, rækværker og støttemure ved broen over jernbanen nord for Charlottenlund Station. - Meddelelse 1