Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn.

Vi er godt i gang med renoveringsarbejderne ud for Skovshoved Havn, der skrider frem som planlagt.

Arbejdet omfatter afvanding og renovering af promenaden, så forløbet bliver det samme som nord og syd for havnen. Herudover vil lyssignalerne blive renoveret, og der vil blive opsat lyssignal på den sydlige indkørsel til havnen. Endvidere vil de to kørespor i sydgående retning blive omlagt, så der er et kørespor og et plantebed i vestsiden.

Der har i nogen tid pågået arbejder i østsiden, og tiden er nu kommet til vestsiden. Dette betyder, at trafikken omlægges, så også den sydgående trafik skal afvikles øst for midterhellen. Samtidig afspærres udkørsel til Kystvejen fra Nordre og Søndre Havnevej.

Omledning af trafikken og afspærring af Nordre og Søndre Havnevej sker for at undgå omkørselstrafik gennem Skovshoved By.

Trafikomlægningen forventes at vare til primo marts.

Der er planlagt ny asfaltbelægning på kørebanen til efteråret, når alle arbejderne på selve vejen er færdige.

Se meddelelsesblad for renovering af Kystvejen (pdf)som er udsendt i området nær Kystvejen.

Vi håber på forståelse for arbejderne, og at det endelige resultatet bliver til glæde for alle.

Venlig hilsen Park og Vej.