Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn.

200723 Kystvejen glacisarbejder nord for havnen

Renoveringsarbejderne ud for Skovshoved Havn er fortsat på trods af udfordringerne med Covid-19. Det går lidt langsommere, når der er færre, der kan arbejde på pladsen, men der er åbnet op for store dele af vejanlægget, og der er nu kun et kørespor i sydgående retning ud for havnen.

 

Nu er vi gået gang med at renovere de sidste 55 meter kystsikring, der ligger på Skovshoved Havns areal nord for havnen. Efter renoveringen vil muren fremstå med samme udtryk som muren på den øvrige del af havnen. Arbejdet forventes færdigt medio oktober. Samtidig udføres nu også de sidste mindre reparations og fugearbejder syd for havnen.

 

Der er ved at blive lagt sidste hånd på arbejderne med udskiftning af de gamle signalanlæg ved Nordre Havnevej og Søndre Havnevej og det nye signal ved den sydlige indgang til havnen.

 

Der er planlagt plantning af enkelte roser ved vejudmundinger i det vestlige bed i oktober. Når renoveringen af stiforløbet på promenaden og alle arbejderne på selve vejen er udført, er der planlagt ny asfaltbelægning på kørebanen til efteråret, koordineret med de øvrige brolægnings- og asfaltarbejder på Kystvejen syd for havnen.

De fremrykkede projekter med renovering af kørebaner nord for Skovshoved Havn og syd for Havnen til Jægersborg Allé bliver koordineret med promenadeprojektet.

Det betyder, at de gamle betonkantsten på hele strækningen fra kommunegrænsen i nord og til og med krydset ved Jægersborg Allé, vil blive erstattet af granitkantsten, inden nyt slidlag udlægges. Endvidere vil der i og nord for krydset ved Jægersborg Allé blive implementeret trafiksikkerhedsmæssige tiltag i form af krydsningspunkter, forbedring af trafiksikkerheden for cyklister, og nedlæggelse af den ene kørebane i nordgående retning.

Arbejderne omfatter

Renovering og etablering af vejafvanding og renovering af promenaden, så forløbet bliver det samme som nord og syd for havnen. Lyssignalerne ved Nordre Havnevej og Søndre Havnevej blive renoveret og får ny samstyring, og der vil blive opsat lyssignal på den sydlige indkørsel til havnen. Endvidere er de to kørespor i sydgående retning omlagt, så der er et kørespor og et plantebed i vestsiden.

Se tidligere meddelelsesblad for renovering af Kystvejen (PDF) som er udsendt i området nær Kystvejen.

Arbejderne kræver naturligvis plads til maskiner, skurvogne osv., men vi gør, hvad der er muligt, for at minimere generne både for borgerne i Skovshoved og for gæster til og brugere af havnen.

Vi håber på forståelse for arbejderne, og at det endelige resultatet bliver til glæde for alle.

Venlig hilsen Park og Vej.