Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding mellem Charlottenlund Strandpark og Skovshoved Havn.

Anlægsarbejderne på Kystvejen syd for Skovshoved Havn er nu genoptaget og forventes at pågå i 1-2 måneder. Arbejderne, som foregår på østsiden af kystsikringen, er vejrafhængige, og derfor kan perioden ikke angives med større nøjagtighed.

Når arbejdet på kystsikringen er afsluttet, vil stenkastningen blive lagt tilbage på plads, og derefter vil afspærringen af promenadestien blive fjernet, og der vil blive udlagt nyt slidlag på promenade- og cykelstien.

Arbejderne på glaciset medfører kun en let anstilling, og de forventes ikke at medføre gener for kommunens borgere.

Indtil slidlaget på promenadestien kan udlægges, er det nødvendigt at holde den afspærret for at undgå risiko for faldulykker ved opspringene.

Vi håber på forståelse for arbejderne, og at det endelige resultatet bliver til glæde for alle.

Venlig hilsen Park og Vej.