Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn.

Kystvejen nye sideheller og midterrefuse 2020

Renoveringsarbejderne ud for Skovshoved Havn, er fortsat på trods af udfordringerne med Covid-19. Det går lidt langsommere, når der er færre der kan arbejde på pladsen, men vi er så småt begyndt at åbne op igen for dele af vejanlægget. Der er nu kun et kørespor i sydgående retning ud for havnen, og den første såning i det nye bed i vestsiden er planlagt og de gamle betonkantsten i midterhellerne er blevet udskiftet med nye granitkantsten.

 

Der arbejdes nu på de faste sideheller til p-banen i østsiden, som afløser de løse betonheller, og arbejderne med udskiftning af de gamle signalanlæg ved Nordre Havnevej og Søndre Havnevej vil i den kommende tid pågå, og det nye signal ved den sydlige indgang til havnen begynder også at kunne anes.

 

Arbejdet omfatter afvanding og renovering af promenaden, så forløbet bliver det samme som nord og syd for havnen. Herudover vil lyssignalerne blive renoveret, og der vil blive opsat lyssignal på den sydlige indkørsel til havnen. Endvidere er de to kørespor i sydgående retning omlagt, så der er et kørespor og et plantebed i vestsiden.

Der er planlagt ny asfaltbelægning på kørebanen til efteråret, når alle arbejderne på selve vejen er færdige, og renovering af stiforløbet er udført.

Se tidligere meddelelsesblad for renovering af Kystvejen (PDF) som er udsendt i området nær Kystvejen.

Vi håber på forståelse for arbejderne, og at det endelige resultatet bliver til glæde for alle.

Venlig hilsen Park og Vej.