Eksempler på overkørsler

Her kan du se de forskellige typer overkørsler der findes mellem to veje eller til private grunde.

En overkørsel mellem offentlige arealer kan være en overkørsel mellem to vejarealer om vist på nedenstående billede.

Skader på overkørsler

Hvis der er en overkørsel som er til fare for færdslen, ved f.eks. at enkelte af brostenene mangler, er du velkommen til at kontakte Park og Vej.  

Hvis der er en overkørsel som er til fare for færdslen, ved f.eks. at enkelte af brostenene mangler, er du velkommen til at kontakte Park og Vej.

Eksempel på overkørsel mellem to vejarealer med granitfliser.

Overkørsel mellem veje - granitfliser 

Eksempel på brolagt overkørsel mellem to vejarealer.

Overkørsel mellem veje - brolagt

Overkørsel til privat grund

En overkørsel til privat grund, er f.eks. en overkørsel fra privat grund til et vejareal hen over bagkant (areal mellem grundskel og flise) og fortov. På nedenstående billeder kan du se eksempler på to forskellige private overkørsler.

Nedenstående type anvendes til overkørsler for personkøretøjer over flisefortov. 

Overkørsel til privat grund 

Overkørsel til privat grund, med kørsel over 3500 kg

Ovenstående type overkørsler anvendes, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel med køretøjer på over 3.500 kg. 

Overkørsel til privat grund - køretøjer over 3500 kg 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,