Prisliste for råden over offentlige arealer

Hvis du får tilladelse til stadeplads, skal der betales leje af arealet.

Priser vedrørende stadeplads for pølsevogne:

Stadeplads for pølsevogne : 175 kr. pr. m2 pr. måned

Der er følgende stadepladser til juletræshandel på offentlige arealer i Gentofte Kommune:

 

 • Grønt område ved Ahlmanns Allé

 • Grønt område ved Femvejen

 • Grønt område ved Charlottenlund Fort (Strandvejen 144B)

 • Vejareal ved Gentofte Torv

 • Vejareal ved Gentofte Kirke

 • Vejareal (fortov) ved Hellerupvej 38

 • Vejareal (fortov) ved Ordrupvej 79

 

Hvis du ønsker at leje en stadeplads, skal du sende en ansøgning til kommunen senest den 1.

oktober det pågældende år.

 

Afgift for leje af areal:

 

 • Stadeplads vedr. juletræssalg op til 50 m2: 1.000 kr. pr. sæson.

 • Stadeplads vedr. juletræssalg fra 50 m2 til 100 m2: 2.000 kr. pr. sæson.

 • Stadeplads vedr. juletræssalg fra 100 m2 og derover: 3.000 kr. pr. sæson.

   

Ved leje af stadepladser gælder følgende vilkår:

 

 • Du må kun benytte pladsen til salg af juletræer, pyntegrønt og lign.

 • Du skal senest den 1. december indbetale lejeafgift. Hvis denne ikke er indbetalt den 1.

  december, bortfalder lejeaftalen.

 • Du må tidligst bruge det lejede areal den 17. november og arealet/pladsen skal være taget i

  brug senest den 12. december. Arealet skal forlades senest den 24. december. Lejeaftalen

  bortfalder straks, hvis pladsen ikke er taget i brug senest den 12. december. Den indbetalte

  leje refunderes ikke.

 • Opstilling/oplag af juletræer må ikke berøre nogen form for offentlig bevoksning (træer,

  hække mv.)

 • Du skal holde det benyttede areal ryddeligt og ordentligt i hele salgsperioden.

 

Leje af stadeplads til salg af fyrværkeri ved Charlottenlund Fort for 2020 og 2021

Gentofte kommune udlejer stadeplads ved Charlottenlund Fort, Strandvejen 144B, 2920 Charlottenlund, til salg af fyrværkeri. Arealet er på 800 m2.

Hvis du ønsker at leje den pågældende stadeplads, skal du sende en ansøgning til kommunen senest den 18. juni 2020 kl. 12:00.

Ansøgningen skal sendes til Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, att.: Nikolaj Hadberg Løvkilde eller på e-mail park-vej@gentofte.dk.

 

Tildelingskriteriet er ”økonomisk mest fordelagtigt”

Stadepladsen udbydes til vejledende mindstepris og lejes ud til den tilbudsgiver, der afgiver det for Gentofte Kommune mest fordelagtige tilbud.

Aftalen om leje gælder for en 2-årig periode.

Den vejledende mindstepris for leje af stadepladsarealet er kr. 150.000 for den 2-årige, fordelt med kr. 75.000 pr. år.

El og vand indgår som en del af lejebetalingen.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for nedenstående forhold, som der vil blive lagt vægt på ved valg af stadeholder.

 

Ved vurderingen af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende parametre (rangordnet):

Buddet på lejens størrelse der er afgivet i ansøgningen.

Ansøgers kvalifikationer samt erfaring med salg af fyrværkeri eller lignende erfaring.

Udbuddet af det varesortiment, som ansøger ønsker at sælge.

 

Vilkår for leje

Ved leje af stadepladsen gælder følgende vilkår:

 • Lejer må kun benytte pladsen til salg af fyrværkeri.

 • Lejer sørger for indhentelse af de nødvendige tilladelser til salg af fyrværkeri.

 • Lejeafgiften skal være indbetalt senest den 1. december 2020 og 2021. Hvis denne ikke er indbetalt den 1. december, bortfalder lejeaftalen.

 • Lejer må tidligst benytte det lejede areal den 26. december kl. 12:00. Det vil være muligt at opstille en container på en del af et tilstødende arealet allerede fra den 22. december. Arealet skal forlades senest den 10. januar. Selve salget af fyrværkeri må kun finde sted fra den 27. december – 31. december. Perioden 1. januar – 10. januar benyttes alene til oprydning og evt. reetablering.

 • Lejer skal holde det lejede areal ryddeligt og ordentligt i hele lejeperioden.

 • Fremleje, udlån eller lignende er ikke tilladt.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,