Definitioner for vejklasser

Vejklasse Karakteristika - Vejtype og standard Vedligeholdelses-niveau 

1  

Trafikvej, primær

Vejtype

Tidligere Amtsveje. Overtaget 01.01.2007 

 

1. Trafikveje

5. Trafikvej uden bus   

1

Trafikvej, primær

 

 

Vejtype

Veje med stor trafikmængde og god vejstandard, hvor det af hensyn til trafikafviklingen er hensigtsmæssigt med 60 km/t, og hvor hensynet til trafiksikkerheden ikke taler imod denne hastighed.

Vejstandard

To kørespor eller et kørespor med afmærkede parkeringsbaner i hver retning, cykelstier og fortove. Endvidere facadeløse veje med cykelstier. 

 

1. Trafikveje

5. Trafikvej uden bus   

 

 

  

Trafikvej, sekundær

   

 

 

Vejtype

Veje med trafikmængder større end 2-3.000 pr. døgn, og hvor trafikafviklingen prioriteres højt. Vejene har en funktion af gennemkørselsvej og trafikfordeler for et system af veje i et område.

Vejstandard

Der tilstræbes et kørespor i hver retning, cykelstier og fortove, parkeringsregulering.

 

1. Trafikveje

5. Trafikvej uden bus 

 

Lokalvej, primær

 

 

 

 

Vejtype

Veje med trafikmængder på max. 2-3.000 pr. døgn, og hvor vejen har en funktion som gennemkørselsvej og som trafikfordeler til flere veje, eller som har en længde på mere end 5-600 meter.

Vejstandard 

Et kørespor i hver retning, fortove. Det kan accepteres, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, som sikrer passage med anbefalet max. 40 km/t, idet der skal tages særlige hensyn, hvis vejen er busførende jf. Vejreglerne.

 

2. Lokalvej med bus - "industrivej" 

3. Lokalvej uden bus - "boligvej"  

 

 

Lokalvej, sekundær

Vejtype

Veje, der primært betjener vejens beboere.

Vejstandard 

Et kørespor i hver retning, fortove i mindst én side. Det kan accepteres, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger jf. Vejreglerne, som sikrer en hastighed på vejen på anbefalet max. 40 km/t. Projekterne er brugerbetalte og kræver et flertal på min. 2/3 af de berørte grundejere.

  

4. Adgangsveje/stier i eget tracé   

4 Private fællesveje 6. Ingen vedligeholdelse 
Privat vej/område  6. Ingen vedligeholdelse 

Trafikvej, gennemfartsvej

 

 Vejtype

Motorvej (Lyngby Omfartsvej) Tidligere Amtsvej. Overtaget 01.01.2007.

5. Trafikvej uden bus