Genvejsmenu

Ægteskab

Uanset om I skal giftes på eller uden for rådhuset, i folkekirke, i trossamfund eller i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Her på siden finder du information om, hvordan du udfylder og sender erklæringen.

Billede af Ægteskabsbogen på Gentofte Rådhus

Ønsker I at blive viet borgerligt på rådhuset, beholder kommunen ægteskabserklæringen og kontakter jer for nærmere information.

Skal I giftes i en anden kommune, folkekirke, trossamfund eller i udlandet, udsteder kommunen en prøvelsesattest på baggrund af ægteskabserklæringen og sender den til jer. Denne prøvelsesattest skal I aflevere til myndigheden (kommune, sogn eller andet trossamfund), der skal foretage vielsen. I skal benytte den digitale ægteskabserklæring på www.borger.dk

Hent ægteskabserklæring på borger.dk eller hos Familieretshuset

NB! Bor begge eller en af jer i udlandet, kan I ikke benytte den digitale ægteskabserklæring. benyt i stedet pdf-udgaven under Dokumenter. 

Hvis den ene af jer eller I begge er fraskilte, og det ikke er registreret i Det Centrale Personregister (CPR), skal skilsmissen dokumenteres. Hvis I er separeret, kan I ikke blive gift igen, før I er skilt.

Er én af personerne enke eller enkemand, skal fællesboet være delt eller taget under behandling af en bobestyrer eller offentligt skifte, før der kan indgås nyt ægteskab. Vedlæg venligst skifteretsattest.

I logger på og underskriver ægteskabserklæringen med NemID.

Hvordan udfylder jeg ægteskabserklæringen? 

Den ene part starter med at logge på. Herefter oplyser han/hun cpr nummer på den anden part. Når første part har udfyldt og underskrevet erklæringen, sendes der et link via Digital Post til den anden parts e-boks / Digitale postkasse. Ved at følge linket kan den anden part logge på, udfylde og underskrive sin del.

I skal tidligst udfylde ægteskabserklæringen fire måneder før, I ønsker at blive gift.

Er I blevet i tvivl om en oplysning ved udfyldelsen af ægteskabserklæringen, eller mangler I et bilag, kan I også gemme den del af erklæringen I foreløbig har udfyldt og genoptage udfyldelsen senere.

Bemærk - hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal I ansøge om ægteskabstilladelse / prøvelsesattest hos Familieretshuset.

Navneændring på bryllupsdagen

Bor I begge i Danmark, kan I ansøge om navneændring på bryllupsdagen.

Læs mere om navneændring på borger.dk

Vielse i udlandet

Hvis I ønsker at blive gift i udlandet, skal I udfylde en online ægteskabserklæring til bopælskommunen eller Familieretshuset. Myndigheden undersøger derpå, om parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab efter dansk ret. Herefter udsteder og sender kommunen eller Familieretshuset en ægteskabsattest til jer, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden i udlandet.

Når I er blevet gift i udlandet, skal I fremvise den originale vielsesattest, samt oversættelse til dansk, engelsk eller tysk i folkeregistret, hvor I bor eller kommunen I senest har boet i, hvis I bor i udlandet. Derved registreres vielsen i Det Centrale Personregister.