Aktiviteter med barnet i hjemmet

Inspiration til forældrerollen og aktiviteter med barnet i hjemmet fra 6 måneder til 6 år

Forældrerollen og aktiviteter med barnet i hjemmet har stor betydning for alles trivsel og jeres barns udvikling og læring, det viser nyere forskning.

Dialog med forældre med mindre børn i Gentofte Kommune der har deltaget i Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte Kommune - for børn fra 0 til 6 år har bekræftet et behov for inspiration.

Derfor har sundhedsplejersker og pædagoger fra dagtilbud udarbejdet materialer til inspiration om forældrerollen og aktiviteter, man kan gennemføre med barnet i hjemmet, fra det er 6 måneder til 6 år.

Materialet kan bruges som inspiration til forældre, til møder mellem forældre og sundhedsplejersker, eller forældre og dagtilbud, hvis man savner ideer til konkrete aktiviteter i hverdagen. Der kan være mange andre aktiviteter som I som forældre kan snakke med jeres sundhedsplejerske eller pædagog om.