Efterfødselsreaktion

Det er en stor begivenhed at blive forælder. Derfor er det også normalt, at du oplever en fysisk eller psykisk reaktion efter fødslen - både som mor og som far.

Når jeres barn er 2 – 3 måneder, tilbyder Sundhedsplejen begge forældre at udfylde to spørgeskemaer (Edinburgh og Gotlands skema) for at finde ud af, om der er tegn på efterfødselsreaktioner (find skemaet under Dokumenter). Ved dette besøg vil der samtidig være en samtale om, hvordan det er at blive forældre.

Det er en stor begivenhed at blive forælder. Derfor er det også normalt, at du oplever en fysisk eller psykisk reaktion efter fødslen - både som mor og som far. Nogle gange kan det medføre en længerevarende tristhed, selvom man kunne forvente, at man skulle være glad. Der kan være tale om, at man er ved at udvikle en efterfødselsreaktion.

Fra forskning ved vi, at ca. 10 % af alle mødre oplever en mere alvorlig reaktion i løbet af graviditeten eller efter fødslen, mens ca. 7 % af fædrene udvikler en efterfødselsreaktion.
En alvorlig efterfødselsreaktion hos en far eller mor kan få konsekvenser for hele familien. Det tidlige samspil mellem forældre og barn, er grundlæggende for en sund følelsesmæssig udvikling hos barnet. Barnets evne til tilknytning udvikles i samspil med barnets omsorgspersoner.

Symptomer på en efterfødselsdepression er forskellig fra person til person og i større eller mindre grad: angst, uro, nedtrykthed, søvnløshed, måske tanker om at skade sig selv eller barnet.

Har man tegn på en efterfødselsreaktion, kan der kan tilbydes:

  • Samtaler med din sundhedsplejerske. Dette kan tilbydes såvel mor som far, afhængig af hvem, der har behovet
  • Deltagelse i en gruppe med andre mødre, ledet af 1 sundhedsplejerske og 1 psykolog (Mor-barn gruppen -pjece fra sundhedsplejen)
  • Praktiserende læge som eventuelt kan henvise til psykolog eller psykiater.
  • Åben Anonym Rådgivning

Du kan læse mere i pjecen: Efterfødselsreaktioner (fra Sundhedsplejen), som du finder under Dokumenter.