Om Sundhedsplejen

Sundhedsplejens formål er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejerskens uddannelse

Sundhedsplejersker er særligt uddannet til at arbejde med sundhed hos familier med børn og unge.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker, der har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, især erfaring med børn og familier.

Sundhedsplejersken har taget en specialuddannelse, der retter sig mod at kunne støtte og vejlede børn, unge, gravide og forældre.

Sundhedsplejen er uddannelsessted for både sygepleje- og sundhedsplejerskestuderende.

Hvordan arbejder sundhedsplejersken?

Sundhedsplejersken arbejder primært i kombineret ordning – det betyder at sundhedsplejersken både følger spædbørn og skolebørn. Således kan sundhedsplejersken, der besøger spæd- og småbørn i hjemmet være den samme, som er sundhedsplejerske på den skole, familiens børn benytter.

Sundhedsplejen er også konsulenter i kommunens dagtilbud og dagplejen.

Din sundhedsplejerske kommer i mange hjem, derfor er det vigtigt, at du husker at ringe og melde afbud til planlagt besøg, hvis I er blevet syge.

Hvem samarbejder sundhedsplejersken med?

Sundhedsplejersken samarbejder først og fremmest med jer forældre. Efter aftale med jer, kan vi også samarbejde med andre faggrupper som eksempelvis børnefysioterapeut, jordemødre, hospitaler, praktiserende læger, dagtilbud, skoler, PPR, tandplejen, sagsbehandlere m.fl.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, men har som alle offentlige ansatte også en underretningspligt, hvis der er særlig bekymring for barnet.

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Kontakt Sundhedsplejen i Gentofte Kommune.

Ansvarlig for siden:

Sundhedsplejen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,