Sundhedspleje i daginstitutioner og dagpleje

Alle daginstitutioner og den kommunale dagpleje tilbydes konsulentbesøg af Sundhedsplejen.

Sundhedsplejen tilbyder personalet rådgivning og vejledning om børns sundhed og trivsel som fx mad til børn, udeliv, hygiejne og forebyggelse af infektioner.

Sundhedsplejen laver hygiejnebesøg i alle daginstitutioner hvert andet år og der udarbejdes en hygiejnerapport.

Sundhedsplejen kan også yde rådgivning og vejledning i forhold til det enkelte barn. Dette vil altid ske efter aftale med forældrene.

Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med PPR en 'Orienterende Samtale' med dagtilbud og forældre.

Læs mere om den orienteret samtale her: