Tegn til tale kursus

Tegn til tale (TTT) er en kommunikationsform, der benytter tegn, gestus, kropssprog og mimik. Det anvendes til hørende personer, der har svære problemer med at forstå eller udtrykke sig ved hjælp af talesprog.

Vi tilbyder kurser til forældre, pædagoger, lærere eller andre voksne, som er sammen med børn eller unge, der kan have gavn af Tegn til tale. TTT stimulerer den sproglige udvikling og letter kommunikationen i den periode af barnets liv, hvor det af en eller anden grund endnu ikke har udviklet sit talesprog.

Vi tilbyder følgende kurser:

Åbne, fastlagte kurser

Et kursus strækker sig over 2 dage fra kl. 9.00 - 15.00. Indholdet vil være en kort præsentation af teorien bag TTT, samt undervisning i dagligdagstegn og praktiske øvelser. Herudover vil der være en snak om, hvordan man anvender TTT i hverdagen.
Niveauet vil blive lagt ud fra de tilmeldtes oplysninger om forudsætninger og erfaringer med TTT.
Min. deltagere: 8.  Kurset oprettes ikke med færre tilmeldte.
Pris: 1750 kr., inklusiv forplejning.
Tilmelding til fastlagt kursus.

Familiekurser

Disse kurser tager udgangspunkt i et bestemt barn og henvender sig til familien og de nære omgivelser. Deltagerne kan være alle, som har en nær relation til barnet og kan, ud over familiemedlemmer, f.eks. være nogen, som passer barnet eller en pædagog fra barnets institution. Kurset afholdes typisk hjemme hos familien.
Kurset vil blive tilrettelagt på baggrund af en forudgående samtale om barnets interesser, kommunikative udvikling og deltagernes behov og forudsætninger. Der kan både være tale om begynderkursus og kursus for øvede.
Omfang og tidspunkt aftales med kursusholderen. Pris: 1000 kr. pr. undervisningstime inkl. materialer. Eks. transport
For nærmere aftale, kontakt logopæd Kis Ingerslev: mail: Kisi@gentofte.dk

Kursus for grupper

Det er muligt at få tilrettelagt et kursus for en gruppe. Det kan f.eks. være en gruppe bestående af:
Personale i en daginstitution eller skole.
Personale på et bosted for unge med funktionsnedsættelse
Forældre eller bedsteforældre i en institution eller en forening.   
Kurset vil blive tilrettelagt ud fra målgruppen samt deltagernes forudsætninger, og vil som udgangspunkt foregå i den pågældende institution eller forening.    
Max deltagerantal: 24.  Pris: 1000 kr. pr undervisningstime, inkl. materialer.
For nærmere aftale kontakt logopæd Kis Ingerslev: mail: Kisi@gentofte.dk