Det gode liv - i nye rammer

Moderniseringsplan

Arbejdet med en moderniseringsplan for udvikling af de fysiske rammer for sociale institutioner, dag- og botilbud: ”Det gode liv - i nye rammer” er igangsat i februar 2012.

Det gode liv - i nye rammer skal munde ud i en samlet plan for bo- og dagtilbud til nuværende som kommende beboere og brugere. På grundlag af planen skal der besluttes og iværksættes en række konkrete byggeprojekter. Følg med i projektet