Det psykosociale område

Det psykosociale område rummer forskellige tilbud til børn, unge og familier, der har brug for en særlig indsats til at komme videre.

Det kan være børn og unge, der har fået en skæv start på livet, eller har været udsat for sociale svigt. Der kan også være tale om familier i krise f.eks. på grund af fysisk eller psykisk sygdom eller misbrug.

Dohns Minde Døgncenter

Institutionen har plads til 14 unge mellem12 til 18 år med familiemæssige, sociale og emotionelle vanskeligheder. Institutionen har gennem de senere år oparbejdet erfaring med pædagogisk arbejde i forhold til uledsagede flytninge børn og unge. Besøg Dohns Mindes hjemmeside

Hjortholm Kostskole

Institutionen er en behandlingsinstitution med intern skole for børn og unge fra 7 til 13 år med behandlingskrævende psykosociale vanskeligheder. Institutionen har 25 døgnpladser, og er beliggende ved Næstved. Besøg Hjortholm Kostskoles hjemmeside

Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Institutionen har 9 døgnpladser til unge fra 15 til 18 år med psykosociale problemer. Endvidere tilbyder institutionen efterværn/tilsyn med de unge i en periode efter udflytning. Besøg Josephine Schneiders Ungdomsboligers hjemmeside

Hellerup krisecenter

Krisecentret er en akutinstitution med plads til 11 voldsramte kvinder med og uden børn, som modtager støtte til afklaring af deres situation. Besøg Hellerup krisecenters hjemmeside

Familieinstitutionen på Margrethevej

Institutionen er et døgntilbud med plads til 7 familier.. Institutionen modtager familier, hvor der er bekymring for børnenes trivsel og udvikling. Opholdet bruges til at afklare familiens behov, og finde en varig løsning på familiens situation. Besøg Familieinstitutionens hjemmeside