Handicapområdet

Handicapområdet dækker over en række dag- og døgninstitutionstilbud, herunder et såkaldt aflastningstilbud.

Målgruppen er børn og unge med varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner, der har brug for pleje, behandling og støtte. 

Broen 

Institutionen er et socialpædagogisk døgntilbud med 16 pladser for unge i alderen 16 - 30 år med varig nedsat psykisk funktionsevne, evt. kombineret med psykosociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Broen vision er At sikre de unge optimale muligheder for at opnå erkendelse af egne ressourcer og dermed lette overgangen fra ungdomsliv til voksenliv. Besøg Broens hjemmeside 

Camillehusene

Institutionen er et døgntilbud for børn og unge fra 0 til 18 år. Alle har varige funktionsnedsættelser inden for fysiske, intellektuelle og autistiske problemstillinger. Der er plads til 21 børn og unge som bor på institutionen, hvor de får den daglige pleje, behandling og støtte. Alle benytter skoletilbud på specialskole uden for Camillehusene. Besøg Camillehusenes hjemmeside

Lundø

Institutionen er et døgnaflastningstilbud til familier med hjemmeboende børn og unge som har betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet har plads til 22 børn og unge fra 0 til 18 år. Besøg Lundøs hjemmeside 

Specialbørnehaven Troldemosen

En højt specialiseret børnehave for børn i alderen 0 til 7 år, med udfordringer inden for autismespektret samt børn med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser. Udover at fungere som børnehave for 36 børn, tilbyder institutionen fysio- og ergoterapi. Genoptræningsplaner kan tilkøbes og udføres i institutionen. Besøg Troldemosens hjemmeside