Institutioner og skoler

I Gentofte Kommune er der flere foranstaltninger, der skal sikre at flersprogede børn intgreres på den bedst mulige måde i det danske dagsinstitutions- og skolesystem.

Flersprogede børn i Gentofte Kommunes dagtilbud

Integrationsindsatsen foregår primært i det normale daginstituionsmiljø, og målet er at barnet kan starte i en normal klasse, når det er tid til skolestart. For at yde den bedste indsats til de børn, der har mest brug for det, er det besluttet, at der tilføres ekstra ressourcer til flygtningebørn, det første år de går i en dagsintitution i Gentofte Kommune.  

Ressourcerne anvendes til indkøring af det enkelte barn i daginstitutionen og til etablering af forældresamarbejdet, for herigennem at fremme barnets / familiens integrationsproces.

Den tale-hørekonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet giver råd og vejledning i arbejdet med børnene og i samarbejdet med forældrene. Det er lederen i daginstitutionen, der har til opgave, at tage kontakt til PPR.

Flersprogede skoleelever

Basisundervisning af flersprogede børn og unge i Gentofte Kommune varetages af ViTo, som er Gentofte Kommunes videnscenter for flersprogede elever.
Læs mere om sprog og undervisning under Skole og Uddannelse.

 

Ansvarlig for siden:

PPR
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984044,